Почетак Веб технологије Софтвер Мултимедија Контакт

Софтвер

Софтверске технологије су намењене пословној обради података у Windows© окружењу.

То су, практично, рачунарски програми најразличитијих намена засновани на базама података.

Агенција МИ пројектује целовита решења према потребама корисника. Наше вишегодишње искуство и листа запажених клијената гаранција су квалитета и поуданости решења.

Коришћењем најсавременјих технологија омогућавамо нашим решењима једноставну, прегледну и сигурну обраду података.

Copyright АгенцијаМИ © 2010. All rights reserved. Број посета: 105973