Почетак Веб технологије Софтвер Мултимедија Контакт

Музика

Оригинална компонована музика.

Звук

Снимање и обрада звука.

Дизајн

Креативни и индустријски дизајн.

Панораме

Виртуелни прикази.

Мултимедија

Агенција МИ се бави и разноликим мултимедијалним садржајима.

То су, пре свега, музика и звук за позоришне представе и креативни и индустријски дизајн.

Неке од наших уметничких садржаја можете да упознате на овим страницама.

Copyright АгенцијаМИ © 2010. All rights reserved. Број посета: 105974